WetsvoorstellenKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

 • 19 februari 2004, H. ten Hoeve (OSF), E.C.M. Jurgens (PvdA), J. Kohnstamm (D66) en L.H.G. Platvoet (GroenLinks)
  inzake arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten van de EU
  pdf pdf
  aanhangsels 2003-2004 nr. 11 (antwoord ontvangen op: 9 maart 2004)
 • 18 februari 2004, J.J.M. van der Lans (GroenLinks)
  inzake de beperkingen in het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie
  pdf pdf
  aanhangsels 2003-2004 nr. 13 (antwoord ontvangen op: 19 maart 2004)

Toezeggingen


Edossiers