T00927

Toezegging Warmteproject Purmerend (29.048)De minister van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sylvester inzake het warmteproject in Purmerend, toe om via de SDE de subsidiemogelijkheid voor de centrale als zodanig na te gaan, dat wil zeggen voor de warmte die wordt geleverd, niet voor het net.


Kerngegevens

Nummer T00927
Status voldaan
Datum toezegging 10 februari 2009
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden dr. J.J. Sylvester (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen subsidies
Warmtewet
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen en Samsom Warmtewet (29.048)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 21 - 1090

(...)

Mevrouw Sylvester (PvdA): Ik heb nog een korte opmerking, waarna wij dit punt misschien kunnen afronden. Ik heb het er niet over dat het de verantwoordelijkheid van de minister is, want dat is het niet. Ik onderschrijf dat en ben dat dus met haar eens. Ik heb haar alleen gevraagd of zij bereid is om in de genoemde casus [warmteproject in Purmerend - griffie EK] mee te zoeken naar oplossingen. Dat is mijn concrete vraag.

Minister Van der Hoeven: De enige reden waarom men graag ziet dat ik meehelp met het zoeken naar oplossingen, heet euro, geld. Dat ga ik niet doen. Ik ben bereid om via de SDE de subsidiemogelijkheid voor de centrale als zodanig na te gaan, dus voor de warmte die wordt geleverd, maar niet voor het net. Dat is echt niet de bedoeling. Ik wil daar dus naar kijken, maar ik wil niet de illusie wekken dat ik de problemen, die misschien wel dieper liggen dan ik kan overzien, kan oplossen. Het is van belang dat Purmerend met het warmteproject en de exploitant nagaat hoe zij er uit kunnen komen. Dat is het punt. Het bedrijf had financiële relaties met Economische Zaken. Die zijn afgesloten. Ik ben niet van plan om die weer op te starten.


Brondocumenten


Historie