T00976

Toezegging Zorgen voor de nodige capaciteit bij de NMa ter handhaving van de Postwet (30.536)De staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Heemskerk, zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van de heer Asscher, dat, indien de NMa behoefte heeft aan meer capaciteit teneinde de postmarkt goed te kunnen onderzoeken, zij dat kan krijgen.


Kerngegevens

Nummer T00976
Status voldaan
Datum toezegging 17 maart 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden drs. E. Asscher (VVD)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen bevoegdheden
Nederlandse Mededingingsautoriteit
toezicht
Kamerstukken Liberalisering van de postmarkt en garantie van de universele dienstverlening (Postwet 20..) (30.536)


Uit de stukken

Handelingen EK 2008-2009, nr. 25, blz. 1259

(...)

De heer Asscher (VVD): Even in gewoon Nederlands want wij maken het onszelf erg moeilijk met al die afkortingen. Als de kleine postaanbieders het niet weten, dan kunnen zij ook geen toegang eisen tot het netwerk. Uit concurrentieoverwegingen kan het gebeuren dat zij niet weten dat er dealtjes worden gesloten. Zodra zij het weten, dienen zij een klacht in. Het gaat mij erom dat de klacht snel genoeg wordt afgehandeld. U hebt daar geen antwoord op gegeven. U hebt gezegd dat u met de voorzitter van de NMa hebt gesproken en dat die het betreurt. "Het betreuren" doen wij echter ook als er straks geen nieuwe aanbieders meer zijn. Ik wil voorkomen dat het zo ver komt door aan u te vragen hoe bevorderd kan worden dat een klacht adequaat en snel wordt beantwoord.

Staatssecretaris Heemskerk: Een klacht aan de mededingingskant moet met zorgvuldigheid door de NMa worden behandeld. Als zij klaagt over gebrek aan capaciteiten om de postmarkt goed te onderzoeken, krijgt zij die erbij. Overigens heb ik dat ook aan de Tweede Kamer toegezegd. Dat signaal heeft de NMa niet afgegeven.


Brondocumenten


Historie