Toezeggingen bij Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004 (29.200 VIII)