Stemming Wijziging Wet uitfasering pensioen in eigen beheerVerslag van de vergadering van 7 maart 2017 (2016/2017 nr. 20)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34662).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.