Stemming Forensische zorgVerslag van de vergadering van 23 januari 2018 (2017/2018 nr. 16)

Aanvang: 13.45 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Forensische zorg

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32398).

(Zie vergadering van 16 januari 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.