MededelingenVerslag van de vergadering van 13 februari 2018 (2017/2018 nr. 19)

Aanvang: 10.48 uur

Status: gecorrigeerdBekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet mevrouw Dijkstra en de minister voor Medische Zorg en Sport van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik heb begrepen dat mevrouw Nooren het woord wenst voor een ordevoorstel.

Ik geef het woord aan mevrouw Nooren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nooren (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Ik wil de Kamer verzoeken tot het houden van een derde termijn om een gewijzigde motie in te dienen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Mevrouw Nooren wenst haar motie (33506, letter Q) te wijzigen en verzoekt de Kamer daartoe om een korte heropening van het debat. Kan de Kamer zich verenigen met een korte derde termijn? Dat is het geval.