Stemming Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kledingVerslag van de vergadering van 26 juni 2018 (2017/2018 nr. 35)

Aanvang: 14.14 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding) (34349).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. Er is zoiets als politiek van het hoofd, van het hart en van de onderbuik. Die onderbuik heeft te maken met het ongemak dat wij hebben als we in een plurale samenleving met anderen en met groepen te maken hebben die heel anders met dingen omgaan dan wij, zoals met gezichtsbedekking. Het hoofd en het hart kunnen daar ook mee te maken hebben. Dan gaat het om de vraag hoe we zorgen dat vrouwen volledig kunnen participeren in de samenleving, kunnen emanciperen et cetera. Maar daarvoor is een heel andere aanpak nodig, op participatie gericht et cetera. Een verbod door de overheid dat vrouwen eerder thuishoudt, is niet proportioneel en contraproductief. Daarom stemmen wij tegen.

De voorzitter:

Dank u wel. Meneer Köhler?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler (SP):

Voorzitter. De SP-fractie is voor de norm dat gezichtsbedekkende kleding in publieke instellingen moet worden afgedaan als die een goede communicatie in de weg staat. Maar daarvoor is deze wet niet noodzakelijk. Bovendien vrezen we dat de wet problemen in instellingen veroorzaakt die er nu niet zijn. Daarom zal mijn fractie niet voor de wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Köhler. Mevrouw Nooren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nooren (PvdA):

Voorzitter. Het is altijd fijn als je iemand aan kunt kijken. Gezichtsbedekkende kleding staat dat in de weg. Het is daarom gebruikelijk dat in sectoren als onderwijs en zorg gezichtsbedekkende kleding tijdens de les en de behandeling afgaat. Dit regelen instellingen desgewenst in huisregels. Dat was zo en dat zal door dit wetsvoorstel niet veranderen. In het debat heeft de minister ons er niet van kunnen overtuigen dat een wettelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding van toegevoegde waarde en noodzakelijk is, zeker gezien het feit dat het in strijd is met het grondwettelijke recht op vrijheid van godsdienst en het de participatie van mensen met een nikab of boerka in de weg zal staan. Dat is de reden waarom de PvdA tegen het wetsvoorstel zal stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nooren.

We gaan stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.