Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Aanbieding verslag Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteitVerslag van de vergadering van 16 april 2019 (2018/2019 nr. 26)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de aanbieding van het rapport Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit (CXXXIV).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de aanbieding van het rapport van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit (CXXXIV).

Ik geef het woord aan de voorzitter van de tijdelijke commissie, mevrouw Huijbregts.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD):

Voorzitter. Namens de Tijdelijke commissie gedragscode van de Eerste Kamer mag ik u binnen een enkele minuut het commissierapport overhandigen dat wij in opdracht van de Kamer hebben vervaardigd. Ik hecht eraan om daarbij te vermelden dat de commissie in een grote mate van eensgezindheid tot dit advies is gekomen. Dat wil niet zeggen dat er geen discussie is gevoerd; integendeel. Maar ook daarbij was de blik van alle leden steeds gericht op doel en resultaat. De commissie heeft bij de invulling van haar taak handen en voeten proberen te geven aan de eed of belofte die wij allen hebben afgelegd en die ons tot lid van deze Kamer maakt. Daarbij heeft de commissie rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en kenmerken van de Kamer en haar leden. De gedragscode is dan ook geen doel op zich, maar biedt een beschermende werking ten aanzien van de reputatie van de senaat en zijn leden, en vormt daarnaast een houvast voor individuele leden van wie de naam in het geding is.

Voorzitter. Ten slotte wil ik de Kamer natuurlijk danken voor het vertrouwen, en in het bijzonder mijn collega-commissieleden voor hun enthousiaste inzet, welke het echter geen van allen tot dit resultaat hadden kunnen brengen zonder de onvolprezen ondersteuning van de Griffie. En persoonlijk dank aan u, voorzitter, voor het feit dat ik na twaalf jaar met dit onderwerp mijn laatste plenaire bijdrage heb mogen leveren.

(Applaus)

De voorzitter:

Hartelijk dank, mevrouw Huijbregts, en hartelijk dank aan de totale commissie die aan dit rapport heeft bijgedragen, voor de werkelijk onvolprezen, voorbeeldige manier waarop dat gebeurd is in het tijdsframe dat wij hier in de Kamer met elkaar hadden afgesproken. De tijdelijke commissie is op 19 februari jongstleden door de Kamer ingesteld. Die instelling vloeide voort uit de met algemene stemmen aangenomen motie-Jorritsma-Lebbink c.s. (CX, H). De commissie had de taak gekregen om niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer te rapporteren, en dat is vandaag, op 16 april 2019, gebeurd. Ik vind dat echt een prestatie, die een applaus waard is.

(Applaus)

De voorzitter:

Het commissieverslag en de bijbehorende conceptgedragscode worden doorgeleid, zoals dat in ambtelijke taal heet, naar het College van Senioren en zullen daar worden besproken in de vergadering van 23 april aanstaande, dus volgende week dinsdag. U krijgt allemaal een exemplaar van het verslag en de daarbij behorende conceptgedragscode in uw postvakje. Uiteindelijk zullen we daar nog een keer definitief met elkaar over spreken. Maar ik wil toch even noemen wie er allemaal in die commissie gezeten hebben. Mevrouw Huijbregts-Schiedon was de voorzitter. Mevrouw Nooren was de ondervoorzitter. Mevrouw Baay-Timmerman en mevrouw Faber-van de Klashorst waren lid van de commissie, net als de heren Backer, Ganzevoort, Niek Jan van Kesteren en Köhler. U allen heel veel dank voor het werk dat u geleverd heeft.

(Applaus)

De voorzitter:

Dat is ook een goeie. Maar we hadden natuurlijk al een applaus gegeven omdat het rapport zo tijdig bezorgd is.