Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming overige moties Verbod op kolen bij elektriciteitsproductieVerslag van de vergadering van 10 december 2019 (2019/2020 nr. 12)

Aanvang: 13.43 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen overige moties Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie),

te weten:

  • de motie-Teunissen c.s. over een onderzoek voor een verbod op houtstook voor de opwekking van energie (35167, letter G);
  • de motie-Teunissen c.s. over borging dat de inzet van alternatieve brandstoffen niet zal leiden tot hogere uitstoot dan gerealiseerd zou zijn bij de inzet van kolencentrales (35167, letter H);
  • de motie-Vendrik c.s. over het voorlopig niet afgeven van nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales (35167, letter J).

(Zie vergadering van 3 december 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden hier nog een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (35167, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de SGP, de OSF en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de PvdA, de ChristenUnie, FvD, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (35167, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de SGP, de OSF, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de PvdA, de ChristenUnie en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35167, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP, de OSF en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.