35.167, G

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. inzake een onderzoek voor een verbod op houtstook voor de opwekking van energieIn deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om een verbod op houtstook voor de opwekking van energie, en de Kamer daarover te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.167, G
ingediend 3 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, SGP, OSF en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door G. Gerbrandy (OSF)
A.M.V. Gerkens (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35.167)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)