35.167, H

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over borging dat de inzet van alternatieve brandstoffen niet zal leiden tot hogere uitstoot dan gerealiseerd zou zijn bij de inzet van kolencentralesIn deze motie wordt de regering verzocht te borgen dat als de drie resterende kolencentrales voor 2030 niet sluiten maar overschakelen op een vervangende brandstof, of wanneer wordt ingezet op vervangend gebruik van biomassa in enigerlei vorm, dit in de periode tot 2050 in de praktijk niet zal leiden tot een per saldo hogere uitstoot dan gerealiseerd zou zijn bij de inzet van kolencentrales.Kerngegevens

nummer 35.167, H
ingediend 3 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en de Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) C. Teunissen (PvdD)
mede ondertekend door G. Gerbrandy (OSF)
A.M.V. Gerkens (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
L.P. van der Linden (FVD)
dossier(s) Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35.167)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)