Stemming moties Novelle Belastingplan 2021Verslag van de vergadering van 15 december 2020 (2020/2021 nr. 16)

Aanvang: 13.55 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Novelle Belastingplan 2021

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Belastingplan 2021,

te weten:

  • de motie-Vendrik c.s. over tijdig vragen om een oordeel van de Europese Commissie (35659, letter B);
  • de motie-Crone c.s. over heroverweging van de verhoging van het tariefpercentage bij afwijzing van de fiscale eenheid in de BIK (35659, letter C).

(Zie vergadering van 14 december 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens de stemming over de motie 35659, letter B, van het lid Vendrik c.s. over tijdig vragen om een oordeel van de Europese Commissie.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Ja, toch!

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Bikker.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker i (ChristenUnie):

Ik zit ook een beetje in de dode hoek, voorzitter, dus ik snap het.

De motie-Vendrik is in gewone omstandigheden een zeer terechte motie. In crisistijd ligt dat echter net een tikkeltje anders. Wij hebben begrip voor het handelen van de regering in deze omstandigheden. Maar met de uitleg van de staatssecretaris die in het afgelopen debat gegeven werd, zullen wij, als signaal naar de toekomst toe, de motie toch steunen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is een cliffhanger.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35659, letter B).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PVV, FvD en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie over de motie 35659, letter C van het lid Crone c.s. over heroverweging van de verhoging van het tariefpercentage bij afwijzing van de fiscale eenheid in de BIK.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Crone c.s. (35659, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, D66, de PVV, de ChristenUnie, FvD en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat zij is verworpen.