Stemming Machtigingswet oprichting Invest InternationalVerslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 19.58 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Machtigingswet oprichting Invest International

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) (35529).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we nu over het wetsvoorstel 35529, Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International, kortweg de Machtigingswet oprichting Invest International. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Bedrijfje spelen met belastinggeld is de nieuwe rage in bestuurlijk Nederland. Er is sprake van een ware wildgroei van overheidsfondsen. 833 miljoen belastinggeld voor Invest International vinden we dan ook geen goed plan, zeker omdat we niet eens mogen weten wie de aandeelhouders zijn van jointventurepartner FMO. Dat is niet transparant. Daardoor komen allerlei belangenconflicten om de hoek kijken. Om bovenstaande redenen zullen wij tegen de Machtigingswet Invest International stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Mevrouw Nanninga namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank u wel, voorzitter. We vinden dit in deze structuur en opzet een hele slechte besteding van belastinggeld. Onze fractie zal dan ook tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de SP, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.