Stemming Versterking gebouwen in de provincie GroningenVerslag van de vergadering van 18 april 2023 (2022/2023 nr. 27)

Aanvang: 13.53 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Versterking gebouwen in de provincie Groningen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35603).

(Zie vergadering van 11 april 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij allereerst over het wetsvoorstel 35603, Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Dank u, voorzitter. Veiligheid van de gebouwen dient boven bestuurlijke belangen te gaan. De PVV is dan ook voor de versterking van de gebouwen, maar dat moet niet tegelijkertijd plaatsvinden met het uitrollen van de Klimaatagenda, wat de zaak nog complexer en duurder maakt en ook nog vertragend werkt. Dat draagt het risico in zich dat het risico om de kosten te verhalen op de NAM hoger wordt. Wij zullen dan ook tegen het wetsvoorstel stemmen, maar we zullen voor de novelle stemmen, omdat die het wetsvoorstel iets verbetert.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber.

Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan over het wetsvoorstel 35603, Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV en 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.