Verwant aan Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)