Verwant aan Financieel jaarverslag van het Rijk 2022 (36.360)
Afgehandelde (wets)voorstellen