24.622

Verzelfstandiging StaatsbosbeheerDit wetsvoorstel strekt tot de externe verzelfstandiging van Staatsbosbeheer in de vorm van een publiekrechtelijk rechtspersoon. Staatsbosbeheer wordt een apart overheidslichaam, buiten het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Door externe verzelfstandiging wordt Staatsbosbeheer in staat gesteld een beter product te leveren tegen lagere kosten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 mei 1997 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SP, Unie55+, CD en Hendriks stemden tegen. Het voorstel is op 9 september 1997 door de Eerste Kamer aangenomen. CDA, AOV, SP en Hendriks stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 514 van 13 november 1997.

De inwerkingtreding van de artikelen 9 tot en met 12 is opgenomen in Staatsblad 183 van 27 april 1999.


Kerngegevens

ingediend

4 maart 1996

titel

Verzelfstandiging van Staatsbosbeheer (Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via