25.029

Regels omtrent de kamers van koophandel en fabriekenDit wetsvoorstel stelt nieuwe regels omtrent de instelling, het bestuur, de taken en de financiering van de Kamers van Koophandel en Fabrieken.

Doel hiervan is het ondervangen van een aantal knelpunten in het functioneren van de kamers. Daarbij gaat het vooral om het vergroten van de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven en het bieden van meer prikkels om vraaggerichter en efficiënter te werken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 24 juni 1997 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 1997 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 783 van 30 december 1997.

Op 22 december 1997 is de Motie-Stevens (CDA) c.s. inzake de gebiedsindeling van de kamer van koophandel voor Zuid-Holland (EK 25.029, nr. 33e) ingediend. Deze motie is op 23 december 1997 aangenomen met algemene stemmen.


Kerngegevens

ingediend

25 september 1996

titel

Regels omtrent de Kamers van Koophandel en Fabrieken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat per onderdeel kan verschillen


Documenten

 • 22 december 1997
  stemming (zonder stemming aangenomen) EK 13, blz: 599
 • 22 december 1997
  stemming (met algemene stemmen aangenomen) motie Stevens c.s EK 13 blz: 622
 • 22 december 1997
  behandeling EK 13, blz: 575-580, 589-599
 • 22 december 1997
  motie Stevens c.s. nr. 33e
 • 12 december 1997
  nota n.a.v. het verslag nr. 33d
 • 8 december 1997
  verslag commissie Ez nr. 33c
 • 7 november 1997
  memorie van antwoord nr. 33b
 • 3 oktober 1997
  voorlopig verslag commissie Ez nr. 33
 • 24 juni 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 313