Motie-Stevens (CDA) c.s. inzake de gebiedsindeling van de kamer van koophandel voor Zuid-Holland (EK 25.029, nr. 33e)De regering wordt verzocht het gebied van de kamer van koophandel en fabrieken voor Zuid-Holland betrokken wordt bij de nieuw te vormen kamer van koophandel Rotterdam.ingediend

22 december 1997

afhandeling

23 december 1997

resultaat

aangenomen met algemene stemmen

bij

indiener

mede ondertekend door