25.653

Samenvoeging gemeenten Deventer en DiepenveenDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Deventer en Diepenveen integraal samen en wijzigt de grens tussen de gemeenten Bathmen en Deventer. De nieuw te vormen gemeente heeft ongeveer 80.000 inwoners. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou ook Bathmen bij Deventer worden gevoegd, maar dit onderdeel is door het amendement-H.G.J. Kamp c.s. uit het voorstel gehaald.

Door de samenvoeging ontstaat een gemeente die goed is uitgerust voor het uitvoeren van haar regionale centrumfunctie. Verder komt er voor de gemeente ruimte om op eigen grondgebied de noodzakelijke woningbouw- en bedrijvenlocaties te ontwikkelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 februari 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, SGP, Unie55+ en Hendriks stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 1998 na hoofdelijke stemming met 39 stemmen vóór (PvdA, VVD en D66) en 23 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, SGP, RPF, Fractie-Hendriks en Fractie-Bierman) aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 460 van 28 juli 1998.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 1997

titel

Gemeentelijke herindeling van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via