26.160

Verandering in de Grondwet inzake het doen vervallen van additionele artikelenDit voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet inzake het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt. Het overwegingsvoorstel 25.314 is in 1997 aangenomen.

Deze additionele artikelen kunnen vervallen, omdat inmiddels is voorzien in wettelijke regelingen ter vervanging van deze artikelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 28 januari 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 februari 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 135 van 25 maart 1999.


Kerngegevens

ingediend

14 september 1998

titel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Niet van toepassing


Documenten

Filter op:
       
Filter op: