26.200 VIII

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1999Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 1999 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 december 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 maart 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 139 van 25 maart 1999.


Kerngegevens

ingediend

15 september 1998

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1999

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

1 januari 1999 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999


Documenten