26.366

Samenvoeging gemeenten Hoevelaken en NijkerkDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk integraal samen tot de nieuwe gemeente Nijkerk. De nieuw te vormen gemeente heeft ongeveer 35.800 inwoners.

De gemeenten hebben het initiatief genomen tot een vrijwillige samenvoeging. Doel is een nieuwe gemeente te vormen die in staat is meer taken zelf uit te oefenen zonder dat samenwerkingsverbanden nodig zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 8 juni 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 318 van 29 juli 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 366 van 31 augustus 1999.


Kerngegevens

ingediend

30 december 1998

titel

Samenvoeging van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 1999.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via