26.519

Verruiming strafbaarstelling openlijke geweldplegingDit voorstel wijzigt artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht en verruimt de strafbaarstelling van openlijke geweldpleging. Het voorstel maakt deel uit van een pakket van andere wetsvoorstellen (26.892, 26.735 en 26.825) die het Europees voetbalkampioenschap 2000 in goede banen moeten leiden.

Doel is de strafbaarstelling meer op één lijn te brengen met de strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens medeplegen van andere delicten. Tevens verbetert het voorstel de strafrechtelijke bestrijding van ordeverstoringen die met openlijke geweldpleging gepaard gaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 februari 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. SP en GroenLinks stemden tegen. De Eerste kamer heeft het voorstel op 18 april 2000 zonder stemming aangenomen. GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 173 van 25 april 2000.

De inwerkingtreding is genomen in Staatsblad 193 van 4 mei 2000.


Kerngegevens

ingediend

6 mei 1999

titel

Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten