Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
26.825

Aanpassing regeling van rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare ordeDit voorstel bevat een aanpassing van de regeling van de rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde.

Deze regeling wordt meer toegesneden op grootschalige ordeverstoringen, zodat zij diensten kan bewijzen in gevallen waarin met bestuurlijke ophouding niet kan worden volstaan: dit betekent een vrijheidsbeneming van langere duur dan die van de bestuurlijke ophouding.

Het voorstel maakt deel uit van een pakket van andere wetsvoorstellen (26.892, 26.519 en 26.735) die het Europees voetbalkampioenschap 2000 in goede banen moeten leiden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 24 februari 2000 door de Tweede Kamer aangenomen. PvdA, D66, VVD, CDA, GPV, RPF en SGP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 april 2000 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 174 van 25 april 2000.

De inwerkingtreding is genomen in Staatsblad 193 van 4 mei 2000.


Kerngegevens

ingediend

24 september 1999

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter verruiming van de strafrechtelijke mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde met het oog op grootschalige ordeverstoringen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu