26.655

Novelle wijziging van de wijziging van procedurele bepalingen gemeentelijke herindelingenDeze novelle wijzigt het wetsvoorstel tot wijziging van de procedurele bepalingen voor gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties (25.234) waarmee tegemoetgekomen wordt aan bezwaren in de Eerste Kamer tegen de invulling van het begrip grenscorrectie in het oorspronkelijk voorstel.

De novelle beoogt het begrip grenscorrectie te handhaven als een grenswijziging die maximaal 10% van het inwonertal van een bij de grenswijziging betrokken gemeente betreft. In het oorspronkelijk voorstel was dit percentage verruimd tot 15% van het inwonertal.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 februari 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2001 met algemene stemmen aangenomen.

De novelle werd gezamenlijk behandeld met het oorspronkelijke voorstel.


Kerngegevens

ingediend

29 juli 1999

titel

Wijziging van de wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen)(Begrip grenscorrectie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Hetzelfde tijdstip als waarop de Wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentwet (wijziging procedurele bepalingen) (25.234) in werking treedt.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via