26.672

Wet openstelling huwelijkDit wetsvoorstel stelt het huwelijk open voor personen van hetzelfde geslacht.

Hiertoe wordt de regeling van het huwelijk in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek aangepast. Wijzigingen in andere onderdelen van het Burgerlijk Wetboek en in alle andere regelgeving in formele zin zullen bij afzonderlijk wetsvoorstel worden voorgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 12 september 2000 na hoofdelijke stemming aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA (uitgezonderd het lid Apostolou), VVD, D66, GroenLinks, SP en de leden Dankers (CDA) Verburg (CDA) en Wijn (CDA) stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2000 aangenomen. CDA, RPF/GPV en SGP stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 1999

titel

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Op 27 oktober 1997 heeft de commissie Kortmann advies uitgebracht over o.a. openstelling van het huwelijk. Bij brief van 6 februari 1998 heeft het toenmalige kabinet een standpunt hierover bepaald (22.700 nr 23)PDF-document .

Met de wetswijziging kunnen homoseksuelen trouwen voor de wet. De nu al bestaande geregistreerde partnerschappen kunnen door de ambtenaar burgerlijke stand worden omgezet in een huwelijk.

Uit het regeerakkoord 1998 (26.024 nr 9) blijkt dat het uitgangspunt van gelijke behandeling van homoseksuele paren ten opzichte van heteroseksuele paren in de discussie over de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht de doorslag heeft gegeven.

Het instituut van geregistreerd partnerschap blijft voorlopig bestaan.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: