Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
26.935

Rechtspositie personeel van onderwijs in allochtone levende talenHet wetsvoorstel zorgt dat leraren van onderwijs in allochtone levende talen (oalt) in niet-schoolse instellingen dezelfde rechtspositie krijgen, Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO), als collega's op scholen.

Hiermee wordt voorkomen dat op personeel binnen dezelfde instelling een verbrokkelde rechtspositieregeling van toepassing wordt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Ingetrokken

Het voorstel is op 3 oktober 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD en SP stemden tegen. De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs heeft op 29 januari 2001 de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen en besprak op 6 maart 2001 een brief van de staatssecretaris van Onderwijs waarin zij verzoekt de verdere behandeling op te schorten. Op 30 augustus 2002 heeft het Kabinet de Eerste Kamer per briefWord-document nogmaals verzocht de behandeling aan te houden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het wetsvoorstel op 17 augustus 2004 ingetrokken in verband met publicatie in het Staatsblad van de Wet beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen (29.019).


Kerngegevens

ingediend

1 december 1999

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, en Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet privatisering ABP inzake de rechtspositie van personeel in dienst van door de gemeente voor het verzorgen van onderwijs in allochtone levende talen gesubsidieerde rechtspersonen die niet een school in stand houden

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via