Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.081

Wet financiering Abw, IOAW en IOAZDit wetsvoorstel regelt dat het Rijk voortaan 75% (in plaats van de huidige 90%) van de uitbetaalde bijstand aan de gemeenten vergoedt op basis van declaraties, terwijl het eigen aandeel van de gemeenten in de financiering wordt vergroot.

Hierdoor worden de gemeenten gestimuleerd actief beleid te voeren voor reïntegratie van bijstandsgerechtigden in de arbeidsmarkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 juni 2000 door de Tweede Kamer aangenomen. De fractie van de SP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 383 van 28 september 2000.


Kerngegevens

ingediend

14 april 2000

titel

Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • Het voorstel hangt samen met het voornemen om te komen tot een Fonds Werk en Inkomen (FWI). Daarin wordt het geld samengevoegd dat is gemoeid met de uitvoering van de bijstandswetten en het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.
  • Het fonds kent een uitkeringsdeel (bijstand) en een werkdeel (Wiw).
  • Geld dat gemeenten overhouden in het uitkeringsdeel door bijvoorbeeld een succesvol uitstroombeleid te voeren moet worden ingezet in het werkdeel om mensen aan het werk te helpen.
  • Dit voorstel maakt onderdeel uit van de eerste fase van de invoering van het FWI.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu