27.171

Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2000 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2000 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 juni 2000 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 400 van 10 oktober 2000.


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2000

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

1 juni 2000 of met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2000


Documenten