27.704

Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2000 (slotwet)Deze slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2000 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 28 juni 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 september 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 546 van 20 november 2001.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2001

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000 (slotwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst met terugwerkende kracht tot en met 31 december 2000


Documenten