28.016

Belastingplan 2002-V Sociale zekerheidswetgevingDit wetsvoorstel wijzigt enige wetten op het gebied van de sociale zekerheid en maakt deel uit van het belastingpakket 2002. De maatregelen van het belastingpakket zijn themagewijs ondergebracht in vijf afzonderlijke wetsvoorstellen.

Met dit wetsvoorstel wordt de werking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) vereenvoudigd. Enkele van de subsidieregelingen worden vervangen door vrijstelling van de af te dragen premies aan de werkgever en er wordt vermindering van de af te dragen premies gegeven aan werkgevers die ouderen in dienst nemen of houden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 november 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie en SGP stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2001 zonder stemming aangenomen. De fractie van het CDA is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de overige voorstellen van het belastingplan 2002: 28.013, 28.014, 28.015 en 28.034.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2001

titel

Wijziging van enkele sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Sociale zekerheidswetgeving)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2002


Documenten

12