28.170

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeidDit voorstel van wet strekt ertoe het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs te verbieden.

Met dit voorstel wordt ten aanzien van de non-discriminatiegrond leeftijd uitvoering gegeven aan richtlijn 2000/78/EGPDF-document tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Het voorstel vervangt het wetsvoorstel Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid (26.880).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 september 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 30 van 3 februari 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 90 van 16 maart 2004.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2001

titel

Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via