Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.415

Versoepeling nationaliteitseis kapitein op Nederlandse zeeschepenDit voorstel wijzigt de Zeevaartbemanningswet en vervangt de ontheffingsmogelijkheid van de Nederlandse nationaliteitseis die deze wet aan kapiteins op Nederlande zeeschepen stelt.

De wijziging maakt het mogelijk om naast Nederlandse ook andere nationaliteiten als kapitein op Nederlandse zeeschepen aan te stellen. Onderdanen van de EU-lidstaten en van andere staten van de Europese Economische Ruimte (EER) worden eveneens toegelaten tot de kapiteinsfunctie. Verder worden onderdanen van de aspirant-lidstaten van de EU en van een aantal derdelanden toegelaten, als er met die staten door Nederland een overeenkomst is gesloten in het kader van erkenning van vaarbevoegdheden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 april 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 mei 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 259 van 26 juni 2003.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2002

titel

Wijziging van de Zeevaartbemanningswet (Versoepeling nationaliteitseis kapitein op Nederlandse zeeschepen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu