28.497

Wijziging financiële toezichtwettenDit voorstel wijzigt een vijftal financiële toezichtwetten en beoogt twee Europese richtlijnen in de Nederlandse wetgeving te implementeren.

Het betreft de richtlijn 2000/12/EGPDF-document inzake de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, gewijzigd bij richtlijn 2000/28/EGPDF-document, en de richtlijn 2000/64/EGPDF-document inzake de uitwisseling van informatie met derde landen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 21 november 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 654 van 30 december 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 12 van 14 januari 2003.


Kerngegevens

ingediend

2 augustus 2002

titel

Wijziging van de financiële toezichtwetten ter uitvoering van richtlijnen nr. 2000/12/EG en nr. 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 november 2000 met betrekking tot de uitwisseling van informatie met derde landen (PbEG L 290)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via