28.651

Wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van VROMDit wetsvoorstel past de Wet milieubeheer aan om tot een goede uitvoering van de bepalingen inzake afvalstoffen te komen. Daarnaast worden enkele reparaties aangebracht in diverse andere wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.

De veranderingen zijn vooral technisch, en slechts beperkt beleidsinhoudelijk, van aard. Uit de meeste wijzigingen vloeien dan ook geen administratieve of financiële lasten voor burgers, bedrijven of overheden voort.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 maart 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 april 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 189 van 13 mei 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 213 van 22 mei 2003.

De inwerkingtreding artikel I, onderdeel I is opgenomen in Staatsblad 169 van 27 april 2004.


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 2002

titel

Kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop artikel I, onder I, in werking treedt.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: