Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
28.960

Invoeringswet Wet werk en bijstandDit wetsvoorstel regelt de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) (28.870) en de intrekking van de Algemene Bijstandswet (Abw), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW), het Besluit in- en doorstroombanen (ID-besluit) en de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (WFA).

Ook regelt de Invoeringswet dat de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet IOAZ) en de Wet inkomensvoorzieningen kunstenaars (WIK) gedurende enkele jaren naast de WWB worden gehandhaafd. In deze wetten worden de bepalingen uit de WWB met betrekking tot de op reïntegratie gerichte rechten en plichten overgenomen, echter zonder overname van de maatwerkopzet van de WWB. In de WIK worden tevens enkele inmiddels gebleken tekortkomingen weggenomen.

Verder voorziet de Invoeringswet in de voortzetting van bestaande wettelijke regelingen in afwachting van een nog te vervaardigen nieuwe inkomensvoorziening voor zelfstandigen, van een nieuw stelsel van partner- en kinderalimentatie en van nieuwe regelingen inzake arbeidsongeschikten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 2 september 2003 aangenomen. D66, VVD, CDA, SGP en LPF stemden vóór. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2003 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van GroenLinks, SP en de leden mw. Tan, Witteveen en mw. Sylvester (allen PvdA) stemden tegen. Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de WWB zelf.

De wet is opgenomen in Staatsblad 376 van 10 oktober 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 386 van 15 oktober 2003.

De inwerkingtreding bedoeld in artikel 11, eerste lid is opgenomen in Staatsblad 451 van 16 september 2004.


Kerngegevens

ingediend

7 juni 2003

titel

Invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via