Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
29.026

Technische Herstelwet 2003Dit wetsvoorstel herstelt in de uitvoeringspraktijk gebleken onduidelijkheden in de fiscale wetten, de Waterschapswet, Provinciewet en Gemeentewet. De wijzigingen zijn hoofdzakelijk niet van inhoudelijke aard, maar verbeteren de tekst zodat onduidelijkheden worden voorkomen.

Daarnaast wordt uitwerking gegeven aan het amendement Van Vroonhoven-Kok inzake toetsing van aanwezigheid van een pensioentekort (28.607, nr. 15) en de Motie-Hofstra inzake een onderzoek hoe voor belastingplichtigen gunstige uitspraken voor alle gevallen kunnen worden toegepast (28.349, nr. 8).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 november 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling vond plaats op 8 en 9 december 2003. Het voorstel is op 16 december 2003 zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met het Belastingplan 2004 (29.210), Materiële implementatie initiatiefvoorstel Hillen (29.209), Overige fiscale maatregelen 2004 (29.035), Richtlijn facturering (29.036) en de Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds 2004 (29.200 G).

De wet is opgenomen in Staatsblad 528 van 29 december 2003.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2003

titel

Wijziging van belastingwetten c.a. (Technische herstelwet 2003)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel M en artikel II, onderdelen C en D, werken terug tot en met 1 januari 2001.
 • 3. 
  Artikel IV, onderdeel J, werkt terug tot en met 1 januari 2002.
 • 4. 
  Artikel I, onderdeel O, artikel II, onderdeel E, artikel III, artikel IV, onderdeel D tot en met I, artikel V en artikel VI werken terug tot en met 1 januari 2003.
 • 5. 
  Artikel VII, onderdeel A eerste lid en de artikelen XI, XII, XIII en XIV, werken terug tot en met 1 april 2003.
 • 6. 
  Artikel VIII, onderdeel C, werkt terug tot en met 4 september  2003
 • 7. 
  Artikel I, onderdelen J en K en artikel XVI, werken terug tot en met 1 januari 2004.
 • 8. 
  Artikel I, onderdelen B, C, D, E, F, G, H, artikel IV, onderdeel A, en artikel XV treden in werking met ingang van 1 januari 2005.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu