29.414

Wet collectieve afwikkeling massaschadeDit wetsvoorstel wijzigt het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor de collectieve afwikkeling van massaschades, een groot aantal gelijksoortige schadevorderingen, eenvoudiger wordt. Hierdoor kan een overeenkomst tussen veroorzakers van schade en belangenbehartigers van slachtoffers door de rechter verbindend worden verklaard.

Met dit voorstel kunnen slachtoffers binnen korte tijd een reëel schadebedrag ontvangen, zonder dat zij daarvoor afzonderlijk jarenlange juridische prodedures moeten voeren, worden verzekeraars betrokken in minder procedures, en worden kosten bespaard doordat een groot aantal civiele procedures in een keer afgedaan kan worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 oktober 2004 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2005 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2004

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te vergemakkelijken (Wet collectieve afwikkeling massaschade)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten