29.764

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingenDit wetsvoorstel stroomlijnt de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van de zorg, kinderen en wonen. Hierdoor komt er één uitvoeringsloket voor burgers voor het aanvragen van huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang en zorgtoeslag.

Met dit voorstel worden de regelingen voor zowel burgers als beleidsmakers transparanter. De uitvoering ervan wordt opgedragen aan een nieuw organisatieonderdeel van de Belastingdienst, de Belastingdienst Toeslagen (BT).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 februari 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 14 juni 2005. Het voorstel is op 21 juni 2005 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 344 van 5 juli 2005.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op 1 september 2005 en geldt voor berekeningsjaren die aanvangen op of na 1 januari 2006


Documenten

25