30.063

Overgangsrecht inzake beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en ZwitserlandMensen met een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering die elders in Europa (Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland) wonen, behouden door een overgangsregeling tijdelijk het recht op de eventuele toeslag op hun uitkering. Het gaat om mensen die een aanvulling op hun uitkering krijgen omdat ze anders onder het sociaal minimum zouden komen. De toeslagen op deze uitkeringen worden in de toekomst alleen in Nederland uitgekeerd en niet langer in andere Europese landen.

Op grond van de overgangsregeling wordt de toeslag voor bestaande gevallen in drie jaar geleidelijk afgebouwd. De reden om de toeslag niet langer uit te keren in het buitenland is dat toeslagen de uitkeringen aanvullen tot het Nederlandse sociaal minimum: de toeslag is daarmee toegesneden op de Nederlandse situatie. Daar komt bij dat controle op uitkeringen lastiger is in het buitenland.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 juni 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 9 mei 2006 en is na de eerste termijnen van de Kamer en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangehouden in afwachting van een novelle.

De plenaire behandeling van dit voorstel door de Eerste Kamer vond vervolgens plaats op 28 november 2006, gezamenlijk met de novelle Wijziging van de wet houdende overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (30.664) en het wetsvoorstel Definitieve vaststelling uitkeringspositie van in het buitenland woonachtige uitkeringsgerechtigden (30.665). Het voorstel is op 5 december 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Tegen stemden PvdA, GroenLinks, D66, OSF en SP.

De wet is opgenomen in Staatsblad 695 van 22 december 2006.


Kerngegevens

ingediend

4 april 2005

titel

Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en met terugwerkende kracht tot en met 5 mei 2005


Documenten

26