31.540

Schrappen informatie-uitwisseling over ondergrondse netten van huisaansluitingenDit wetsvoorstel schrapt in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) de verplichting tot het uitwisselen van informatie over huisaansluitingen. De WION verplicht tot informatie-uitwisseling tussen kabel- en leidingbeheerders en de zogenaamde grondroerders om beschadigingen aan kabels en leidingen in de grond te voorkomen.

Tijdens de behandeling van de WION bestond bij de Eerste Kamer twijfel of de kosten voor de beheerders voor de informatie-uitwisseling over huisaansluitingen opwegen tegen de kosten van eventuele graafschades. De Eerste Kamer heeft dat wetsvoorstel vervolgens aanvaard na de toezegging van de Minister van Economische Zaken dat zij de indiening van een wetsvoorstel zal bevorderen waarin de verplichting tot het uitwisselen van informatie over huisaansluitingen wordt geschrapt. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan die toezegging. In het kader van de evaluatie van de WION over vijf jaar wordt een onderzoek gestart naar de kosten van informatie-uitwisseling over de huisaansluitingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.540, A) is op 10 december 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2010 als hamerstuk afgedaan. 

De commissie voor Economische Zaken is bij brief van 9 november 2009 door de minister van Economische Zaken geïnformeerd over de stand van zaken rond het wetsvoorstel Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met uitsluiting van huisaansluitingen (31.540) ( EK 30.475, I  pdf icoon ).


Kerngegevens

ingediend

15 juli 2008

titel

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met uitsluiting van huisaansluitingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten