30.857

Wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 naar aanleiding van de tweede evaluatie van de Wet op de Kamers van koophandel en fabrieken, die in 2005 heeft plaatsgevonden.

Met dit voorstel worden wijzigingen doorgevoerd in de taken (registertaak, landelijke en regionale taak), de wijze van besturen, de wijze van samenwerking tussen de verschillende kamers en het toezicht van de Minister. De kern van de wet wordt niet gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 april 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 oktober 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 april 2007

titel

Wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten