30.902

Wijziging Gemeente- en Provinciewet in verband met evaluatie dualisering gemeente- en provinciebestuurDit wetsvoorstel bevat enkele technische en inhoudelijke wijzigingen van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur.

De technische aanpassingen hebben betrekking op:

 • 1) 
  de procedure bij het ontslag van een wethouder / gedeputeerde naar aanleiding van een motie van wantrouwen van de raad / provinciale staten;
 • 2) 
  de verduidelijking van de procedure bij de vaststelling van de jaarrekening.

De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op:

 • 1) 
  de dualiseringscorrectie (bij nota van wijziging later uit dit wetsvoorstel verwijderd);
 • 2) 
  de aanwezigheid van de wethouder in de raadsvergadering;
 • 3) 
  de regels met betrekking tot de besteding van gelden voor fractieondersteuning;
 • 4) 
  de tijdsbestedingsnorm van wethouders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 maart 2009 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 169 van 14 april 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 170 van 14 april 2009.


Kerngegevens

ingediend

5 december 2006

titel

Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten