30.914

Initiatiefvoorstel-Van der Vlies en Gesthuizen Verduidelijking toerismebepaling en regels avondwinkels in WinkeltijdenwetDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van der Vlies (SGP) en Gesthuizen (SP) wijzigt de Winkeltijdenwet en beoogt de toerismebepaling en de regels met betrekking tot avondwinkels te verduidelijken.

In de praktijk van de gemeentelijke besluitvorming blijkt volgends de indieners dat de vrijstellingsbepaling over toerisme niet in alle gemeenten op dezelfde manier wordt toegepast en gehandhaafd. Het wetsvoorstel van de regering van 6 oktober 2008 (31.728) is naar de mening van de indieners van dit voorstel te beperkt. De indieners van dit wetsvoorstel verwachten dat de problematiek ten aanzien van de zondagopenstelling

op basis van het voorstel van de regering zal blijven bestaan. Voorts legt volgens de indieners het wetsvoorstel van de regering nog te zeer de nadruk op de economische invalshoek en deze invalshoek weegt op deze manier in te belangrijke mate mee bij raadsbesluiten over de toepassing van de toerismebepaling.

Ook van de regeling voor avondwinkels wordt steeds vaker gebruik gemaakt. Het gevolg daarvan is dat supermarkten die doordeweeks op de gebruikelijke tijden open zijn, op zondag als avondwinkel door het leven gaan. Door een kleine toevoeging aan dit wetsvoorstel door de indieners wordt beoogd dit misbruik onmogelijk te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Verworpen in Tweede Kamer

Het voorstel is op 24 november 2009 verworpen door de Tweede Kamer. SP en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2006

titel

Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

  • 24 november 2009
    stemming (verworpen, voor: SP en SGP) Handelingen TK 2009/2010, nr. 28, blz: 2548-2549
  • 19 november 2009
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 27, blz: 2471- 2513
  • 27 oktober 2009
    behandeling Handelingen TK 2009/2010, nr. 16, blz: 1184-1223