31.040

Wijziging Wet notarisambt inzake vervallen nationaliteitsvereiste benoeming notarisMet deze wetswijziging vervalt het nationaliteitsvereiste bij de benoeming van een notaris.

Het is voldoende dat de notaris op de hoogte is van de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse taal beheerst. Door onder andere het doorlopen van een stage als kandidaat-notaris van minimaal zes jaren, wordt dit gewaarborgd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.040, nr. 2)PDF-document is op 5 juli 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 juni 2012. Het voorstel is op 12 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

15 mei 2007

titel

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten