31.326

Rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojectenDit wetsvoorstel verkort in de Elektriciteitswet 1988, de Mijnbouwwet en de Gaswet de procedures rond de totstandkoming van energie-infrastructuurprojecten. Hierdoor kunnen deze projecten sneller gerealiseerd worden. Om het gebruik van duurzame energie te bevorderen komen ook projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt onder dit wetsvoorstel te vallen.

Met dit wetsvoorstel wordt de rijkscoördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening van toepassing op energie-infrastructuurprojecten van bepaalde productie-installaties voor het opwekken van elektriciteit. Het gaat hierbij om projecten die van belang zijn voor de nationale energievoorziening. Het gaat om installaties voor het opwekken van elektriciteit, de uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet, de aanleg of uitbreiding bepaalde mijnbouwwerken en pijpleidingen voor koolwaterstoffen of voor de opslag van aardgas en CO2, en voor de aanleg of uitbreiding van het landelijk gastransportnet en andere landsgrensoverschrijdende gastransportnetten en grote installaties voor vloeibaar aardgas.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 juli 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 september 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2008

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten