31.343 (R1846)

Elektronische bekendmaking van verdragenDit voorstel van rijkswet wijzigt de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen waardoor de uitgifte van het Tractatenblad via internet mogelijk wordt. Hiermee wordt het op elektronische wijze bekendmaken van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties in deze officiële publicatie rechtsgeldig. Tot nu toe kon regelgeving pas in werking treden na publicatie in gedrukte vorm. Sinds 1999 wordt de regelgeving op internet gepubliceerd, maar deze teksten zijn niet rechtsgeldig. Met dit voorstel komt hier verandering in.

Daarnaast regelt dit voorstel de elektronische publicatie van regelgeving in geconsolideerde vorm, dat wil zeggen regelgeving waarin de latere wijzigingen in de tekst zijn verwerkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.343 (R1846), nr. 2)PDF-document is op 3 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 november 2008 als hamerstuk afgedaan.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met het voorstel Wet elektronische bekendmaking (31.084).


Kerngegevens

ingediend

6 februari 2008

titel

Wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten