31.767

Het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozenDit wetsvoorstel neemt belemmeringen voor werkhervatting aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt weg en versterkt de activerende werking van de Werkloosheidswet (WW).

Het voorstel draagt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in de eerste plaats op ervoor te zorgen dat werkgevers vacatures beschikbaar stellen voor langdurig werkloze WW-gerechtigden, het zogenoemde werkaanbod. In de tweede plaats wijzigt het wetsvoorstel de gevolgen van werkhervatting voor het recht op WW van personen die langer dan 52 weken werkloos zijn. De voorstellen hangen samen met de Richtlijn passende arbeid 2008PDF-document.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.767, A) is op 10 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2009 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 269 van 30 juni 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 270 van 30 juni 2009.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2008

titel

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

20